Các gói thuê website giới thiệu dự án bât động sản EmproLandWeb là giải pháp xây dựng website dành riêng cho giới thiệu dự án bất động sản phục vụ cho mục đích kinh doanh dự án.
Hãy lựa chọn gói giải pháp phù hợp với nhu cầu của bạn

emStarter

2.500.000đ Giá 3.000.000 Đăng ký
 • Thời gian thuê: 1 năm
 • Dung lượng: 1G
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Thêm tên miền kinh doanh: Không giới hạn
 • Hệ thống quản trị:dành riêng bất động sản
 • Tối ưu SEO
 • Giao diện Tùy chỉnh
 • Ngôn ngữ: 01
 • Tải báo giá:
 • Tải tài liệu dự án:
 • Đặt chỗ: Không
 • Đăng tin rao vặt: Không
 • Công cụ số hóa mặt bằng: Không
 • Công cụ số hóa diện tích:
 • Hỗ trợ 24/7

emBusiness

5.000.0000đ   Đăng ký
 • Thời gian thuê: 3 năm
 • Dung lượng: Không giới hạn
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Thêm tên miền kinh doanh: Không giới hạn
 • Hệ thống quản trị:dành riêng bất động sản
 • Tối ưu SEO
 • Giao diện Tùy chỉnh
 • Ngôn ngữ: 01
 • Tải báo giá:
 • Tải tài liệu dự án:
 • Đặt chỗ:
 • Đăng tin rao vặt: không
 • Công cụ số hóa mặt bằng:
 • Công cụ số hóa diện tích:
 • Hỗ trợ 24/7

emPremium

10.000.000đ   Đăng ký
 • Thời gian thuê: 5 năm
 • Dung lượng: Không giới hạn
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Thêm tên miền kinh doanh: Không giới hạn
 • Hệ thống quản trị:dành riêng bất động sản
 • Tối ưu SEO
 • Giao diện thiết kế theo yêu cầu
 • Ngôn ngữ: 02
 • Tải báo giá:
 • Tải tài liệu dự án:
 • Đặt chỗ:
 • Đăng tin rao vặt:
 • Công cụ số hóa mặt bằng:
 • Công cụ số hóa diện tích:
 • Hỗ trợ 24/7

emAdvanced

15.000.000đ   Đăng ký
 • Thời gian thuê:không giới hạn
 • Dung lượng: Không giới hạn
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Thêm tên miền kinh doanh: Không giới hạn
 • Hệ thống quản trị:dành riêng bất động sản
 • Tối ưu SEO
 • Giao diện thiết kế theo yêu cầu
 • Ngôn ngữ: 01
 • Tải báo giá:
 • Tải tài liệu dự án:
 • Đặt chỗ:
 • Đăng tin rao vặt:
 • Công cụ số hóa mặt bằng:
 • Công cụ số hóa diện tích:
 • Hỗ trợ 24/7